Register

New user? REGISTER

If you are not registered yet, please

register here

 

WELCOME TO AMNESTY'S HUMAN RIGHTS ACADEMY!

Training a new generation of human rights defenders – strengthening the human rights movement through action oriented education.

Introduksjon til Amnesty International

Er du ny i Amnesty eller rett og slett ønsker å vite mer om verdens største ikke-statlige menneskerettighetsorganisasjon?

I dette kurset vil du bli kjent med Amnestys opprinnelse og visjon. Du vil få vite hvordan organisasjonen arbeider for å styrke våre menneskerettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Du vil oppdage hvordan bevegelsen består av personer som deg og meg, og hvordan vi kan engasjere oss i arbeidet for å styrke menneskerettighetene for alle overalt.

På slutten av kurset vil du kunne:

  • Forklare til andre hva som inspirerer deg til å stå opp for menneskerettighetene
  • Gjenkjenne Amnesty Internationals rolle i beskyttelse av menneskerettighetene
  • Beskrive hvordan medlemmer og støttespillere er sentrale i organisasjonens arbeid
  • Beskrive hvordan Amnesty International styres som en global og demokratisk organisasjon
  • Vite hvordan du kan aksjonere for menneskerettigheter

 

Course type:
Self-paced course
Duration:
1 hour
Certification:
Certificate of Participation

Training Material

  • Intro AI